Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Producenci

Kontakt

  • F.H. ZABAWKI M.M. BIEŃ
    NIP: 873-002-01-95
  • E-mail:sklep@zabawkibien.nazwa.pl
  • Telefon014/6250866
  • Godziny działania sklepupon - piąt 9 -18 sob 9 -14

AKCJA NERF

                                     WAKACYJNE ATRAKCJE

Zawody NERF 29.08.2015 w godzinach od 10 oo  do 12 oo.   
                          Serdecznie zapraszamy.
                           
                            Atrakcyjne nagrody.Od  dnia  23 lipca  2015 r  na terenie sklepu z zabawkami Firmy „M.M.BIEŃ” przy ul. Nowodąbrowskiej 217  przygotowaliśmy

                                     TOR ZRĘCZNOŚCIOWY NERF

Zapraszamy dziewczęta i chłopców do zabawy i sprawdzenia się podczas pokonywania TORU STRZELNICZEGO

Tor nasz czynny jest poniedziałek – piątek w godzinach od 10 oo do 17 oo

                               sobota w godzinach od 10 oo do 12 oo.

                                        Nasz tor składa się z sześciu stopni sprawności.

1/ Strzelanie do tarcz z pozycji stojącej.

2/ Przejście pod siatką maskującą i strzelanie do tarcz z pozycji leżącej.

3/ Strzelanie do ZOMBIAKÓW.

4/ Strzelanie do wiszących talerzy.

5/ Strzelanie do tarczy punktowej.

6/ Strzelanie do organków.

Do zabawy udostępniamy karabiny nerf, pistolety nerf, kusze nerf, łuki nerf wraz z nabojami.


                                            KORZYSTANIE Z TORU JEST BEZPŁATNE.

REGULAMIN STRZELNICY NERF DLA

PUBLICZNOŚCI

 

Podmiotem udostępniającym strefę jest Firma Handlowa M.M.BIEŃ .

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY STRZELNICY

1. Ze Strefy NERF mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
     prawnych i ukończony 18. rok życia.

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Strefy NERF wyłącznie za zgodą i pod opieką ich
    przedstawiciela ustawowego, który jest w pełnym zakresie odpowiedzialny za ich działania na
    terenie strefy.

3. Osoby, korzystają ze strefy NERF na własną odpowiedzialność, zarówno prawną, jak i faktyczną.

4. Warunkiem korzystania ze Strefy NERF jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

5. Korzystanie ze Strefy jest nieodpłatne.

6. Osoby korzystające ze Strefy są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do poleceń
    osób obsługujących Strefę.

7. Strefa jest czynna w ramach NERF CUP w godzinach 10:00 do 17:00

8. Urządzenia udostępniane w ramach Strefy przeznaczone są wyłącznie do strzelania do tarcz i
    zabronione jest korzystanie z nich w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

9. Zabrania się strzelania na terenie Strefy NERF do przedmiotów innych niż tarcze strzelnicze oraz
    celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

10. Osoby korzystające ze Strefy NERF są zobowiązane do zachowania należytej ostrożności, w
      szczególności do powstrzymania się od działania i zaniechania mogącego narazić inne osoby 
      korzystają ce ze Strefy lub obsługę Strefy na utratę zdrowia bądź życia.

11. Korzystający ze Strefy NERF ma obowiązek korzystania z wyrzutni NERF udostępnianych przez
      Organizator, a ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystania z własnych wyrzutni.

12. Użytkownik Strefy NERF jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia obsługi o
       zauważonych uszkodzeniach urządzeń wchodzących w skład Strefy.

13. Ze Strefy NERF nie wolno korzystać osobom będącym pod wpływem środków odurzających oraz
      osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób
      korzystających ze Strefy turniejowej, w  szczególności:

cierpiącym na zaburzenia lękowe,

cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,

z niewydolnością układu krążenia,

cierpiącym na schorzenia górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, itp. ),

cierpiącym na schorzenia układu pokarmowego,

z chorobami skóry (grzybica, egzema itp.) i nie zagojonymi ranami.

10. Na terenie Strefy turniejowej zabrania się:

wnoszenia narzędzi i materiałów niebezpiecznych,

palenia tytoniu,

wnoszenia oraz korzystania z materiałów pirotechnicznych,

wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych,

wnoszenia oraz używania substancji zabronionych,

wnoszenia opakowań szklanych,

wprowadzania zwierząt,

pozostawiania przedmiotów zanieczyszczających strefę turniejową lub

mogących stworzyć zagrożenie dla osób korzystających ze strefy turniejowej.

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej oraz faktycznej za wypadki mające miejsce na terenie Strefy spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz niestosowaniem się do poleceń obsługi.

     2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub w jakikolwiek inny sposób  
          utracone przez osoby przebywające na terenie Strefy.

    3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia jakiegokolwiek mienia będącego    
        własnością osób korzystających ze Strefy NERF.

    4. Osoby korzystające ze Strefy NERF ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie,  
        uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów udostępnionych im w  ramach Strefy.

   5. Osoby korzystające ze Strefy ponoszą odpowiedzialność prawną i faktyczną za spowodowane  
        przez nie naruszenia wszelkiego rodzaju.

   6. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia Strefy, w szczególności w 
        przypadku konieczności dokonania napraw urządzeń wchodzących w skład Strefy bądź   
       wystąpienie zagrożenia dla osób korzystających ze Strefy.

  7. Osoby korzystające ze Strefy NERF wchodząc na jej teren udzielają zgody Organizatorowi na 
      wykorzystanie i publikację materiałów audiowizualnych z  ich wizerunkiem.

 

Zobacz nasze nowości zobacz wszystkie

Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Ceny podane w sklepie mogą być nieaktualne.
Przed złożeniem oferty zakupu sprawdź dostępność i cenę towaru.
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).